20. Euthymia – bez přezu
94BEC313-827C-40E5-9ED0-DB4163B87AE8

Euthymia

Euthymia je o klidu duše.

 

„Klid najde ten, 

kdo dosáhl neochvějné, 

pevné síly úsudku.

Ti ostatní neustále klopýtají

ve svých rozhodnutích

a střídavě odmítají a přijímají,

co jim přijde do cesty.

Co je příčinou této nepevnosti?

Nedostatek jasnosti, 

kvůli němuž musejí spoléhat na

výsostně kolísavé vodítko – veřejné mínění.“

(Seneca, Listy Luciliovi, 95.57b-58a)

 

Seneca ve své eseji o klidu

používá řecké slovo euthymia,

které definuje jako víru v sebe samotného

a v to, že se člověk nachází na správné cestě,

takže nepodléhá pochybnostem,

jež by ho nutily kráčet ve změti stop,

které zanechali lidé ubírající se všemožnými směry.

Je to stav mysli, navozující klid.

 

 

120 x 100 cm

 

2022 | akryl a olej na plátně