21 Depozitář duše

Depozitář duše

V depozitáři by mělo být vytvořeno

pro každý materiál ideální klima. 

Pokud je tohoto stavu dosaženo,

může předmět v těchto podmínkách existovat,

aniž by docházelo k jeho degradaci

i bez dalšího zásahu člověka,

nebo se jeho degradace zásadně zpomalí.

 

(wikipedie)

 

120 x 100 cm

 

2022 | akryl a olej na plátně

 

49.000 CZK